PODZIM
2016
LÉTO
2016

PROČ CZECH TOP 100 FORUM

JE NEJKRATŠÍ CESTOU K TĚM, KTEŘÍ ROZHODUJÍ

PREZENTACE osobností, společností, názorů a produktů v ekonomicky a společensky vlivovém čtvrtletníku distribuovaném v nákladu 15 tisíc výtisků významným osobnostem české ekonomiky, politiky, vědy a kultury.

PROSTOR pro názory a zkušenosti na všech stupních řízení
od místní a regionální samosprávy po managment státu a významných firem.

Každé vydání je trvale umístěno na www.czechtop100forum.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MAGAZÍNU
Formát: 275 x 210 mm
Počet tiskových stran: 76 - 140 strany obálky
Periodicita: čtvrtletník
Vydává Sdružení CZECH TOP 100 ve vydavatelství SPORT-PRESS

Dole vlevo

©2016 CZECHTOP100

Dole napravo

AVITO.cz - tvorba WWW stránek | omega network