TOP ŽEBŘÍČKY

100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR ZA ROK 2016

 1. ŠKODA AUTO a.s.
 2. ČEZ, a. s.
 3. AGROFERT, a.s.
 4. Energetický a průmyslový holding, a.s.
 5. FOXCONN CZ s.r.o.

100 OBDIVOVANÝCH FIREM ČR 2017

 1. ŠKODA AUTO a.s.
 2. AGROFERT, a.s.
 3. Alza.cz a.s.
 4. ČEZ, a.s.
 5. Kofola ČeskoSlovensko a.s.

NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

 1. ČEZ, a.s.
 2. CTP Invest, s.r.o
 3. PPF a.s.
 4. České dráhy, a.s.
 5. DEK a.s.

CZECH STABILITY AWARD

2016 Asseco Central Europe, a.s.
2015 
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
2014 Veba a.s.
2013 Impromat.Int, spol. s r.o.
2012 Seznam.cz a.s.
2011 Deza a.s.
2010 Metrostav a.s.

NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY A FIREMNÍ ČASOPISY ZA ROK 2013

Vítězství ve 20. ročníku tradiční a prestižní soutěže Nejlepší výroční zprávy České republiky za rok 2012 obhájila Skupina ČEZ. Na dalších pozicích se umístila Skupina PPF a společnost CTP Invest.

         

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KE STAŽENÍ ZDE

„Upřímně nás potěšilo, že i v letošním ročníku soutěže se objevily nové výroční zprávy firem, které v minulých letech nesoutěžily. A objevila se i nová, neotřelá řešení, která dokázala vyvážit to, že pod tlakem pokračující ekonomické krize se u některých výročních zpráv jasně projevily tendence po co nejefektivnějším vynaložení nákladů na jejich přípravu a výrobu.“ uvedl Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100.

Za první trojicí výročních zpráv se umístily čtvrtá výroční zpráva skupiny Severočeské doly, pátá Komerční banka, šestý Cetelem, sedmá Pražská energetika, osmá výroční zpráva Pražské plynárenské, devátá UNIQA a desítku uzavírá Česká pošta.

     

Letos byla již tradičně udělena také Zvláštní cena KPMG Česká republika. Pavel Závitkovský, partner KPMG Česká republika k tomu uvedl: „Již posedmé jsme chtěli soustředit pozornost rovněž na výroční zprávy, které do soutěže přihlašují subjekty neziskového sektoru. Zvláštní cenou KPMG Česká republika chceme ocenit to, že i v této kategorii je řada velmi kvalitních a originálně zpracovaných publikací, které s velkými korporacemi nemohou vždy objektivně soupeřit”. Zvláštní cenu KPMG  letos získala výroční zpráva Nadačního fondu Českého rozhlasu - Světluška.

V souběžně běžícím hodnocení firemních časopisů se soutěžilo ve dvou kategoriích. Porota hodnotila jednak časopisy, určené pro klienty a zákazníky, a jednak časopisy pro zaměstnance. V kategorii časopisů pro zákazníky se letos na prvním místě umístil časopis Vlastní cestou (Rodinný pivovar Bernard), následován časopisy ČD PRO VÁS (České dráhy) a Review (Český Aeroholding). Mezi časopisy pro zaměstnance se na nejvyšší příčce umístil časopis SOMOS (Telefónica), následován časopisy ČEZ NEWS (Skupina ČEZ) a ČESKÁ INFO (Česká pojišťovna).

Odbornou tvoří profesionálové z celé řady oblastí - finanční analytici, auditoři, grafici, umělečtí fotografové, jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci.

Porotci hodnotili přihlášené výroční zprávy podle více než 30 kritérií, jako například správnost a úplnost prezentovaných údajů, popis a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí a celkový estetický dojem, jazyková a stylistická správnost, propojení obsahu a výtvarného zpracování, kvalita tisku, atd.

Výroční zprávy jsou hodnoceny podle 35 kritérií, jako je např.:

 • Naplnění legislativního rámce daného pro zpracování a vydání výroční zprávy
 • Rozsah, komplexnost a přehlednost údajů poskytujících obraz o společnosti jako celku
 • Zveřejnění údajů nad rámec minimálních legislativních požadavků
 • Uvedení vybraných ekonomických ukazatelů ve tříletém a víceletém období
 • Popis a komentář činností za uplynulé období
 • Popis trhu a podíl společnosti na něm
 • Přiměřenost použitého jazyka a stylu
 • Logická struktura a výstavba textu, celková redakce
 • Výtvarný návrh a celková výtvarná koncepce
 • Grafické zpracování výtvarného návrhu
 • Umělecká kvalita fotografických ilustrací zprávy
 • Technická kvalita fotografických ilustrací
 • Kvalita tisku a použitého materiálu
 • Knihařské zpracování
 • Speciální efekty
 • Úroveň polygrafického zpracování
 • Soulad vizuální a obsahové složky výroční zprávy
 • Přiměřenost zvoleného jazyka a stylu
 • Jazyková a stylistická správnost
 • Využití a úroveň prostředků komunikace výroční zprávy s uživatelem
 • Propojení obsahu a výtvarného zpracování výroční zprávy
 • Strukturování výroční zprávy, přehlednost a srozumitelnost
 • Podpora image firmy prostřednictvím výroční zprávy


Hlavní partner

Ve spolupráci s

     Natland Group           Moser      PŘEROST A ŠVORC AUTO                           ACTIVA                                                                                                                                                                                                       RPM                                                                         VŠE              MasterCard                                                                                                  

Mediální partneři

    REUTERS                            Moravske hospodarstvi           Radiozurnal   

Dole vlevo

©2016 CZECHTOP100

Dole napravo

AVITO.cz - tvorba WWW stránek | omega network