Přihlašte svoji výroční zprávu nebo firemní časopis!

V letošním roce připravujeme již 22. ročník soutěže nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů.

Uzávěrka pro podání přihlášky do soutěže je v pondělí 19. října 2015. Vyhlášení výsledků soutěží proběhne ve čtvrtek 26. listopadu 2015.

Podmínkou  účasti je vyplnění přihlašovacího formuláře, poskytnutí šesti výtisků výroční zprávy nebo obdobné publikace za rok 2014 a/nebo tří čísel firemního časopisu roku 2015 (každý ve třech výtiscích) a úhrada příslušného přihlašovacího poplatku. Poplatku jsou zproštěny publikace nadací, asociací a jiných neziskových organizací.

Všichni účastníci soutěže budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků. Přihlašovací formulář a podrobné pokyny k soutěži naleznete v příloze. Do soutěže se můžete rovněž přihlásit vyplněním formuláře, který je k dispozici na zde:

Přihláška výroční zprávy 2015

Uzávěrka pro podání přihlášky do soutěže je v pondělí 19. října 2015. Vyhlášení výsledků soutěží proběhne ve čtvrtek 26. listopadu 2015.

PARTNEŘI SOUTĚŽE:

                                 


Hlavní partner

Ve spolupráci s

     Moser      PŘEROST A ŠVORC AUTO                           ACTIVA                                                                                                                                                                                                       RPM                                                                         VŠE              MasterCard                      

Mediální partneři

    REUTERS               DECO MEDIA            Moravske hospodarstvi           Radiozurnal   

Dole vlevo

©2016 CZECHTOP100

Dole napravo

AVITO.cz - tvorba WWW stránek | omega network