Breadcrumbs navigation


Regionální projekty

Regionální fórum CZECH TOP 100 zavítalo do Zlínského kraje

Skvělým partnerem a hostitelem akce byla 22. září 2016 vsetínská společnost Galvamet, firma, která ví lépe, než kdokoliv jiný, jak se kalí ocel.

Projekty CZECH TOP 100 zajišťují také zviditelnění menších a středních firem v jednotlivých krajích a představují platformu pro setkání zástupců společností a ostatních významných institucí. Akcí se též účastní představitelé místní samosprávy a státní správy na úrovni krajů a měst, zástupci vysokých škol, středních škol a učilišť.

Právě školství se stalo jedním z nosných témat diskuze v prostorách Galvametu. I na Valašsku totiž platí, že nedostatek pracovních sil na českém trhu práce je nyní největší brzdou dalšího rozvoje průmyslových společností. Pochopitelně nejcitelněji chybějí kvalifikovaní odborníci technických profesí.

Mezi hosty zářijového fóra byli zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Silně početně zastoupená byla vsetínská Střední průmyslová škola strojní. Galvamet a další společnosti z tohoto regionu jsou příkladem dobře nastavené spolupráce s místními školami. Ta zajišťuje, že studijní programy jsou upraveny tak, aby vycházely vstříc reálným potřebám zaměstnavatelů.

Reportáž z celé akce můžete shlédnout zde.


Sdílej na Facebook Sdílej na Twitter Sdílej na Google+ Sdílej na LinkedIn