Breadcrumbs navigation


Podporujeme

Jste silní v inovacích? Otestujte svou firmu!

Využijte Metodiku hodnocení inovací dle indexu SAII, díky které můžete otestovat inovační výkonnost svojí firmy, resp. identifikovat svoji aktuální pozici na cestě k inovační excelenci.

Přímý odkaz na hodnocení naleznete zde, zároveň si můžete stáhnout i metodický pokyn.

Metodiku vyvinula Vysoká škola ekonomická v Praze s podporou Technologické agentury České republiky  pod ev. č. projektu TD  020325. Metoda je založena na dotazníkovém šetření, které je vyhodnocováno metodou bodového scoringu. Výsledkem, který je generován automaticky v SW rozhraní po vyplnění dotazníku, je pozice firmy na inovační škále (0-100%). Každé pozici na této škále je připojena obecná charakteristika inovační výkonnosti. Pro zajištění anonymity nemusíte vyplňovat svoje IČO, nýbrž postačí obor podnikání dle CZ NACE, který je uveden v roletové nabídce.

Cílem je poskytnout českým podnikatelským subjektům zpětnou vazbu týkající se měření inovační výkonnosti. Metodika je separátně zpracována jak pro firmy v podnikatelském sektoru, tak i pro organizace působící v neziskovém sektoru. Volba mezi těmito variantami hodnocení je nabídnuta již úvodní výhybkou při otevření SW rozhraní. Náměty a připomínky zaměřené na průběžné zlepšování a zpřesňování této metodiky zasílejte na adresu miroslav.spacek@vse.cz.


Sdílej na Facebook Sdílej na Twitter Sdílej na Google+ Sdílej na LinkedIn